Beleids en Beheerscyclus (BCC) - PepperflowBeleids en Beheerscyclus (BCC) - Pepperflow

Beleids- en Beheerscyclus (BBC)

BBC beheersen, bewaken en bijsturen door middel van de PDCA-Cyclus.  Klaar voor BBC 2.0 met Pepperflow! 

De beleids- en beheerscyclus is een belangrijke, verplichte richtlijn voor lokale besturen in Vlaanderen. Conform de BBC-regels stelt u jaarlijks meerdere documenten op (zoals een meerjarenplan en een jaarrekening) en levert u de verplichte rapportages aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. 

Met de software van Pepperflow stelt u deze documenten uit uw beleids- en beheerscyclus digitaal op. Ga verder dan alleen het boekhoudpakket en zet de stap naar de integratie van beleid en financiën. Met als resultaat: overzicht en controle op uw BBC-documenten en realtime voortgang daarvan.  Met Pepperflow is elke gemeente klaar voor BBC 2.0 en meer! 

Elk document bouwt u in Pepperflow op met 4 basiselementen. 

typography

Teksten

Digitaal stelt u eenvoudig BBC-documenten op door gezamenlijk, online en gelijktijdig teksten te schrijven, lezen en becommentariëren. Zo komt u tot een hoogwaardig en digitaal eindproduct. 

finance

Financiën

Al uw financiële data kunt u automatisch en tot op het laagste niveau integreren in uw BBC-documenten door middel van de Pepperflow connector die met uw financieel systeem koppelt.

interactive

Grafieken en Tabellen

Indicatoren en statistieken uit andere systemen zijn gemakkelijk te integreren in uw documenten met de Pepperflow look and feel.
project-activities

Projecten en activiteiten

Digitaliseer en integreer uw beleid in uw BBC-documenten. Aan de hand van de PDCA-methode bewaakt u de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.  

Grip op BBC

De bovenstaande vier elementen helpen u en uw team samen te werken volgens de PDCA-methode aan de belangrijkste documenten binnen de beleids- en beheerscyclus van uw organisatie. Zo stelt u uw verplichte BBC-documenten op, eenvoudig en overzichtelijk, zonder losse documenten, lijstjes of uitwisselingen via Excel meer. Met Pepperflow krijgt u grip op uw gehele BBC-proces.

Alle data in Pepperflow kunt u rapporteren: in Word, Pdf of Excel . Via een gebruiksvriendelijke rapportage wizard maakt u rapportages op, geheel in uw eigen huisstijl. Eenmaal gemaakte rapportages kunnen als sjabloon worden opgeslagen en worden gedeeld met collega's. 

Met de BBC module van Pepperflow helpen wij om uw beleids- en beheerscyclus leuker, overzichtelijker en gemakkelijker te maken! 

Van rapportering naar concrete acties

Een belangrijk onderdeel binnen Pepperflow is de financiële integratie. Op deze manier zorgt Pepperflow ervoor dat BBC-documenten en financiën op één plek beschikbaar zijn. Met het gebruik van Pepperflow krijgen onder andere raadsleden, diensthoofden en schepenen eenvoudig zicht op planningen, verantwoordelijkheden en projectvoortgang. Met Pepperflow genereert u niet alleen de verplichte BBC rapportage, maar ontstaat er realtime grip op beleid en financiën. Zo helpen wij overheden bij de stap van beleid en beheer naar concrete acties. Dat is de BBC waar wij in geloven!

Verder in control met onze modules

Pepperflow heeft modules ontwikkeld op elk gebied van BBC. Dit betekent dat alle informatiestromen rondom BBC zijn ondergebracht in één systeem. Deze gebruiksvriendelijke oplossing wordt verder versterkt omdat onze modules zijn zo opgebouwd dat ze naadloos samengaan. Wij noemen dit het "Huis van Control".

Zo bieden wij naast het digitaliseren van BBC onder andere ook modules voor Capaciteit en Tijd schrijven, een module Project Portfolio Management en de Pepperflow Begrotingsapp

Omdat alle modules aansluiten op elkaar kunt u een aardige besparing boeken omdat één applicatie beduidend goedkoper zal zijn dan een reeks losstaande modules of softwarepakketten. 

Vertel me meer over de modules van Pepperflow!

Publiceer uw BBC-documenten met de Pepperflow Begrotingsapp

Met de Pepperflow BBC-module legt u de brug tussen beleid en financieën. Maar hoe toont u die informatie aan de buitenwereld? Zijn er vragen vanuit de gemeenteraad in uw gemeente om de gegevens meer inzichtelijk te krijgen? Wilt u inwoners betrekken bij wat de gemeente doet? Of wilt u graag uw BBC-documenten aan andere belanghebbenden binnen uw gemeente laten zien, digitaal? Ga een stap verder, met de Pepperflow Begrotingsapp! 

Met de Pepperflow Begrotingsapp krijgt u de beschikking over een publicatieplatform voor de BBC-documenten van uw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan uw periodieke rapportering of jaarrekening. De Begrotingsapp toont vervolgens alle informatie uit die begroting overzichtelijk als doorklikbare teksten. Video’s en plaatjes maken het visueel aantrekkelijk voor de lezer. En door de integratie met social media bevordert u bovendien de interactie met uw inwoners! 

Vertel me meer over de Begrotingsapp!

Pepperflow richt heel de BBC voor het lopende meerjarenplan mee in, zet de koppeling met de financiële software op en heeft een prima helpdesk!" 
Patrick Verheyden
Financieel directeur Stad Hoogstraten