Project- en Portfoliomanagement

Aligneer abstracte strategie met concrete acties

  • Overstijg individuele taken en focus op het grotere geheel
  • Verbind projectuitvoering met de overkoepelende strategie
  • Alle kritische informatie naast elkaar in één tool
PPM

FUNCTIONALITEITEN

Op maat van uw organisatie

Beheer uw projectportfolio

Uw beleidsvisies, begroting of meerjarenplan bevatten veel projecten en activiteiten. Met Pepperflow monitort u deze en ordent u ze naar de door u gewenste portfolio. Hierdoor transformeert uw begroting of visiedocument in Pepperflow in een real time uitvoeringsoverzicht. U weet altijd wie waar aan verbonden is, wat de budgetten zijn, wat de uitputting van deze budgetten is en wat de tijdlijnen zijn.

Continue beleidsopvolging

Verhoog ownership

Wijs eenvoudig de verantwoordelijke medewerkers toe aan alle projecten en vraag de laatste stand van zaken uit via flexibele workflows. Medewerkers hechten veel waarde aan zo'n eenvoudige en gestructureerde methode. U houdt daarmee te allen tijde zicht op de meest recente stand van zaken van lopende projecten op het gebied van tijd, kwaliteit, geld of andere prestatie-indicatoren.

Inzicht in één oogopslag

Alle voortgangsinformatie is beschikbaar in flexibel te configureren dashboards en dwarsdoorsneden. Deze kunnen bestaan uit statistieken, visualisaties en toelichtingen en zijn toegespitst op de informatiebehoefte van de desbetreffende gebruiker.

FAQ

Veelgestelde vragen

Op basis van best practices en eerdere implementaties hebben wij voorbeelden en sjablonen beschikbaar, waar direct mee kan worden gewerkt. Deze worden gratis ter beschikking gesteld.

Projecten kunnen worden voorzien van verschillende soorten voortgangsinformatie. Naast de standaard typen (zoals stoplichtkleuren, toelichting of start- en einddatum), kunnen er in Pepperflow ook eigen typen meta-data geconfigureerd worden, te denken valt aan: een doelgroep of sustainable development goals.

Ja. Gebruikers kunnen binnen Pepperflow projecten aanvragen, die vervolgens goed- of afgekeurd worden door de desbetreffende projectsponsor.

U kunt te allen tijde met vragen terecht bij de aan uw organisatie toegewezen Customer Success Manager. Daarnaast biedt Pepperflow een helpdesk die elke werkdag tussen 09:00 en 17:30 voor u klaarstaat. Ook heeft u toegang tot een helpcentrum, voorzien van een groot aantal vragen en bijbehorende antwoorden.

Behoefte aan meer informatie?

Neem contact op voor een gesprek met één van onze specialisten!

Contact