Project Portfolio Management - Manage projecten in PepperflowProject Portfolio Management - Manage projecten in Pepperflow
Project Portfolio Management - Manage projecten in Pepperflow

Project Portfolio Management

Overstijg het werken met inviduele taken en focus op het grotere geheel. 
Met Pepperflow verbindt u de projectuitvoering met de overkoepelende strategie.
A
lle kritische informatie naast elkaar in één tool.

Wat is Portfolio Management volgens ons?

Maak het bos achter de bomen zichtbaar. Verklein de onzekerheid en  pas de plannen aan op basis van kwantificeerbare informatie.  Uw oganisatie sturen op basis van  Kwaliteit, Tijd, Geld, Risico, Informatieveiligheid en capaciteit.

Met deze informatie in één centrale toepassing bent u in staat om al de lopende projecten in lijn te brengen met de  overkoepelende strategie.

  Portfolio management bij Pepperflow

  Wat onderscheidt projectmanagement precies van portfoliomanagement?

  Projectmanagement is het systeem achter beheer van het project of  een groep van projecten maar dan op het niveau van het project.   Vaak betekent dit dat een opvolging   niet verder gaat dan taken verdelen en deadlines bewaken.

  Porfoliomanagement gaat nét die stap verder. Om een portfolio aan projecten goed te beheren is een link met de overkoepelende strategie van essentieel belang. Bijsturing van de projecten gebeurd op basis van de strategische overweging en doelstellingen. Deze beslissingen maakt u inzichtelijk met Pepperflow.

  Op welke vragen biedt onze toepassing een antwoord?

  • Heeft ieder project een duidelijke governance structuur?
  • Zullen de vooropgestelde deadlines gehaald worden?
  • Is de capaciteit die ik heb voorzien voldoende?
  • Is het budget dat ik heb voorzien voldoende? En hoeveel heb ik al verbruikt?
  • Zijn alle risico's afgedekt?

  Dat maakt u allemaal inzichtelijk met duidelijke dashboards zodat u de juiste keuzes maakt, uw doelstellingen kunt nastreven en middelen efficiënt benut. Zo worden uw projecten en strategie een succes! 

  Met Pepperflow wordt Project Portfolio Management weer leuk en overzichtelijk!

  Een belangrijk onderdeel bij uw projecten is dat u niet alleen inzicht krijgt op  de planning, en voortgang, maar ook op de kosten per project. Pepperflow sluit aan op de gangbare financiële bron-systemen en kan hierdoor de investeringen/kredieten, budgetten en ramingen hierop overhalen naar Pepperflow. De informatie wordt dagelijks ververst. Doordat projectmatig werken naadloos geïntegreerd wordt met uw beleid en beheer, is informatie over projecten toegankelijk daar waar wenselijk. 

  • Heldere overzichten maken alle budgetten en kosten helder inzichtelijk
  • Door middel van een koppeling met uw financieel systeem worden kosten in beeld gebracht
  • Betere controle over projectbudgetten

    Strategisch management omvat elke stap van ambities tot de uitvoering van projecten en het bereiken van uw bedrijfsdoelstellingen. Met de module PPM van Pepperflow krijgt u niet alleen uw projecten beter inzichtelijk, maar legt u ook het fundament voor een integrale aanpak bij strategische beslissingen en het bijsturen op resultaten. Zo vertaalt u de visie van uw organisatie naar concrete acties voor de lange en korte termijn, waarmee u concreet werkt aan het  behalen van doelstellingen. 

    • Verbinding tussen ambities, doelen, uitvoering en opvolging
    • Slimme, heldere rapportages maken uw projecten inzichtelijk
    • In combinatie met de module Beleid en Beheer kunt u beter dan ooit de stap maken van beleid en beheer naar concrete acties en maatregelen

      Geen project is zonder risico's. Met de module Project Portfolio Management van Pepperflow krijgt u niet alleen helder inzicht in de projecten zelf, maar ook in alle risico's waar u rekening mee moet houden die de uitwerking beïnvloeden. In Pepperflow registreert u  de kans op risico's, de impact en welke maatregelen er bedacht zijn of uitgevoerd kunnen worden. Zo kunt u nog nauwkeuriger uw projecten en de voortgang monitoren.       Projecten opzetten, aansturen en volgen wordt met Pepperflow een stuk efficiënter. Door middel van autorisaties en workflows wordt informatie gedoseerd aangeboden aan elke laag van uw organisatie. 

      • Een work-breakdown structure zorgt voor een duidelijke fasering van uw projecten, onderliggende projecten, deelprojecten en de daarbij horende interactieve actielijsten
      • Planning van projecten overzichtelijk weergeven met GANTT-diagrammen 
      • Toedeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden maakt dat iedereen exact weet wat er van hem verwacht wordt

        Een belangrijk component bij succesvolle projecten is het efficient inzetten van beschikbare capaciteit en het monitoren op de tijdsbesteding van alle betrokkenen. Daarom biedt Pepperflow ter ondersteuning van de module PPM ook een module "Capaciteitplannen". Middels deze module kunt u nog beter grip houden op uw projectportfolio door geen capaciteit verloren te laten gaan en tijdsbesteding slim te monitoren.

        • Monitor alle geschreven uren, op teamniveau of op individueel niveau. 
        • Zet de beschikbare capaciteit en geschreven tijd tegen elkaar af voor scherpe monitoring op projectvoortgang
        • Rapporteer alle relevante informatie naar bijvoorbeeld Word, PDF of naar een GANTT-chart. 
        • Houd grip op de kosten met slimme capaciteitsplanning en monitoring van uw projectteam!