Pepperflow is een web-based GRC-tool die organisaties in staat stelt informatieveiligheid te borgen in een PDCA-cyclus.Pepperflow is een web-based GRC-tool die organisaties in staat stelt informatieveiligheid te borgen in een PDCA-cyclus.

Project Portfolio Management 

Manage uw Projectportfolio met de PPM-module van Pepperflow

Projectmatig werken moeilijk? Wel als u sommige boeken over projectmanagement mag geloven. En dat is niet voor niets. Bij (zeer) grote projecten zijn ingewikkelde projectaanpakken zinvol, zelfs onmisbaar. Maar, in verreweg de meeste projecten bij een lokaal bestuur is een veel simpeler aanpak mogelijk zonder in te leveren op kwaliteit en resultaat.

Hoe? Met de module PPM van Pepperflow! 

De module PPM biedt uw organisatie de mogelijkheid om het projectportfolio te digitaliseren. Manage uw projecten, deelprojecten en onderliggende actielijsten om de concrete uitvoering inzichtelijk te maken. Dankzij Pepperflow krijgt u over uw projectportfolio inzicht in zowel kwaliteit, tijd als geld. 

document

Beheersen op inhoud

Projecten opzetten, aansturen en volgen wordt met Pepperflow een stuk efficiënter. Door middel van autorisaties wordt informatie gedoseerd aangeboden aan elke laag van uw organisatie. 

 • Een work-breakdown structure zorgt voor een duidelijke fasering van uw projecten, onderliggende projecten, deelprojecten en de daarbij horende interactieve actielijsten
 • Planning van projecten overzichtelijk weergeven met GANTT-diagrammen 
 • Toedeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden maakt dat iedereen exact weet wat er van hem verwacht wordt
finance

Beheersen op budget

Een belangrijk onderdeel bij uw projecten is dat u niet alleen inzicht krijgt op  de planning, en voortgang, maar ook op de kosten per project. Pepperflow sluit aan op alle gangbare financiële bron-systemen en kan hierdoor de investeringen/kredieten en de uitputting hierop overhalen naar Pepperflow. De informatie wordt dagelijks ververst. Doordat projectmatig werken naadloos geïntegreerd wordt met uw BBC is informatie over projecten toegankelijk daar waar wenselijk. 

 • Heldere overzichten maken alle budgetten en kosten helder inzichtelijk
 • Door middel van een koppeling met uw financieel systeem worden kosten in beeld gebracht
 • Betere controle over projectbudgetten

  Leg de verbinding tussen projecten en strategie, beheers projectrisico's en versterk het gehele strategische proces van uw organisatie. Van ambities naar projecten en concrete opvolging.  

  document-chain

  Verbind projecten met strategie

  Strategisch management omvat elke stap van ambities tot de uitvoering van projecten en het bereiken van uw bedrijfsdoelstellingen. Met de module PPM van Pepperflow krijgt u niet alleen uw projecten beter inzichtelijk, maar legt u ook het fundament voor een integrale aanpak bij strategische beslissingen en het bijsturen op resultaten. Zo vertaalt u de visie van uw organisatie naar concrete acties voor de lange en korte termijn, waarmee u concreet werkt aan het  behalen van doelstellingen. 

  • Verbinding tussen ambities, doelen, uitvoering en opvolging
  • Slimme, heldere rapportages maken uw projecten inzichtelijk
  • In combinatie met de module BBC kunt u beter dan ooit de stap maken van beleid en beheer naar concrete acties en maatregelen.

   shield-setting

   Risicomanagement     

   Geen project is zonder risico's. Met de module Project Portfolio Management van Pepperflow krijgt u niet alleen helder inzicht in de projecten zelf, maar ook in alle risico's waar u rekening mee moet houden die de uitwerking beïnvloeden. In Pepperflow registreert u  de kans op risico's, de impact en welke maatregelen er bedacht zijn of uitgevoerd kunnen worden. Zo kunt u nog nauwkeuriger uw projecten en de voortgang monitoren. 

    We volgen eindelijk de actieplannen en acties effectief op zoals BBC het initieel altijd bedoeld heeft"
    Patrick Verheyden
    Financieel directeur Stad Hoogstraten