Pepperflow heeft meerdere klanten in de zorgsector, veelal ziekenhuislaboratoria zoals Medische Microbiologie, Pathologie en het Klinisch Chemisch laboratorium.Pepperflow heeft meerdere klanten in de zorgsector, veelal ziekenhuislaboratoria zoals Medische Microbiologie, Pathologie en het Klinisch Chemisch laboratorium.

Organisatiebeheersing

Krijg grip op interne controle, informatieprocessen en risico’s

Organisatiebeheersing is het totaalplaatje aan processen en maatregelen om grip te krijgen op uw organisatie, waarbij het opvolgen van de wetgeving, het beperken van risico’s en fraude, en effectief werken centraal staan. Dit is een zeer breed pakket aan maatregelen die in de praktijk moeilijk inzichtelijk te krijgen zijn.

Bij Pepperflow helpen we u graag een handje om dit totale proces digitaal en efficiënt vorm te geven. Dit doen wij met specifieke oplossingen voor interne controle, privacy en informatiebeveiliging.

Krijg grip, met Pepperflow

Om te voldoen aan alle maatregelen en wetgeving op het gebied van organisatiebeheersing heeft u een krachtige, overzichtelijke tool nodig waarin u processen en doelstellingen, maar ook voortgang en verantwoordelijkheden in op kunt nemen. De gebruiksvriendelijke software van Pepperflow helpt om medewerkers nauwer te betrekken bij processen en verlaagt de drempel om projecten en activiteiten bij te werken. Bovendien sluit onze oplossing voor organisatiebeheersing naadloos aan bij onze andere modules (zoals die voor BBC en PPM), zodat u binnen één tool grip kunt krijgen op al uw essentiële bedrijfsvoeringsprocessen.

Plan, Do, Check, Act

Organisatiebeheersing raakt aan tal van mensen in uw organisatie. Een transparante, efficiënte methode om dit vorm mee te geven van start tot finish is hierbij onontbeerlijk. Bij Pepperflow zit de PDCA-methode dan ook in ons DNA. De PDCA-cyclus (plan, do, check, act) helpt organisaties bij het streven naar verbetering in processen, op cyclische wijze. Zijn alle doelstellingen bekend? Zijn de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen helder? Zijn alle risico’s in kaart gebracht? Worden alle acties cyclisch geëvalueerd? Door die vragen te beantwoorden kunt u gestructureerd werken, is voortgang monitoren gemakkelijker en worden problemen of verbeteringen snel zichtbaar. Met een integrale aanpak werkt u gericht van doelstelling naar uitvoering.

Interne Controle

Om organisatiebeheersing te realiseren heeft de Vlaamse overheid 10 thema’s naar voren geschoven (waaronder risicomanagement, personeelsbeleid, financieel management en meer) om doelstellingen op te behalen. Met Pepperflow faciliteert u alle acties om deze doelen op te volgen en risico’s te beperken. Bij veel (financiële) processen spelen risico’s en fraudegevoeligheid immers een grote rol. Daarom brengt Pepperflow de financiële processen en het controleproces samen. Met goede interne controle overziet u deze processen en beheerst u de risico’s. Met concrete, periodieke beleidsopvolging helpt u om op een gestroomlijnde manier te voldoen aan regelgeving en risico’s te beperken. Zo zet u een belangrijke stap naar organisatiebeheersing.

GDPR

Naast Interne Controle moet uw organisatie ook voldoen aan een breed scala aan regels omtrent het borgen van persoonsgegevens. Conform Europese richtlijnen voor de AVG/GDPR moet elke organisatie kunnen aantonen welke informatie zij verzameld en hoe deze gebruikt en beveiligd wordt. De DPO (Data Protection Officer) in uw organisatie ziet toe op deze processen en moet deze goed en wel kunnen organiseren. Gelukkig kun u al deze informatie in Pepperflow overzichtelijk registreren, bijhouden en evalueren. Zo weet u altijd bij welke processen er precies privacygegevens verwerkt worden, waar de risico’s zitten en welke medewerker daar verantwoordelijkheid over heeft. Als DPO wordt het werk een stuk prettiger en uw organisatie krijgt grip op privacybeleid!  

Informatieveiligheid

Een andere grote uitdaging is informatiebeveiliging. U moet er toch niet aan denken dat een hack of datalek uw organisatie treft? Is er in uw organisatie bijvoorbeeld wel een wachtwoordenbeleid? Weloverwogen rollen en verantwoordelijkheden zijn ook in dit proces van groot belang. In Pepperflow komen alle onderdelen van informatiebeveiliging samen, van risicobeheersing tot procesvoortgang en incidentenmanagement. Dankzij de eenvoudige digitale opzet kunt u horizontaal en verticaal in uw organisatie verantwoordelijkheden op orde krijgen en samenwerken met alle betrokkenen. Audittrails en onze slimme workflows doen de rest. Zo is informatieveiligheid niet langer een bijzaak, maar een centraal onderdeel van uw (digitale) bedrijfsprocessen!