Organisatiebeheersing

Identificeer en beheers risico's. Voer verbeteracties uit

 • Grip op initiatieven buiten de vaste boekwerken
 • Identificeer en weeg de risico's
 • Stel verbeteracties op en monitor de voortgang

Organisatiebeheersing

FUNCTIONALITEITEN

Op maat voor uw organisatie

ORGANISATIEBEHEERSING

Het belang van een goede aanpak

Organisatiebeheersing is meer dan ooit belangrijk voor lokale besturen. Lokale besturen krijgen immers meer middelen en bevoegdheden, maar tegelijk wordt het toezicht afgebouwd. Dit brengt kansen en verantwoordelijkheden met zich mee. Lokale besturen moeten zich dus wapenen om hiermee om te gaan.  

Organisatiebeheersing helpt hen hierbij. Door opportuniteiten te benutten en risico’s te beperken, verhoogt immers de kans dat de dienstverlening tegemoet komt aan de verwachtingen van de burgers. Organisatiebeheersing draagt zo bij tot een sterk, doelgericht en nabij bestuur dat het vertrouwen van de burgers krijgt.    

Stel verbeteracties op

De risico’s en de bestaande beheersmaatregelen kunnen geregistreerd worden.

 • Is er een noodplan bij uitval van het ICT-systeem?
 • Is er voldoende aandacht voor informatieveiligheid?

Op basis daarvan wordt een verbeterplan opgemaakt. Het verbeterplan bevat nieuwe acties en/of acties uit de meerjarenplanning en wordt per thema opgemaakt: ICT, Financieel management, Organisatiestructuur, …

Volg de verbeteracties op

Elke verbeteractie kan in detail opgevolgd worden. Per actie kunnen één of meerdere verantwoordelijken aangeduid worden. Voortgangsinformatie kan ingevoerd worden op basis van 3 indicatoren:

 • Stand van zaken
  Hoe verloopt de uitvoering van de actie
 • Timing
  Wordt de planning gerespecteerd
 • Kosten
  Blijven we binnen het vooropgestelde budget

Rapporteer

Via het updateverzoek kan op geregelde tijdstippen een stand van zaken uitgevraagd worden.
Organisatiebeheersing kan op verschillende wijzen gerapporteerd worden:

 • Zelfevaluatie
  De leidraad dient als basis of men maakt zelf een rapport op.
 • Opvolging verbeteracties
  De verbeteracties worden per thema gegroepeerd. Een rapport geeft per thema een overzicht van de ingevoerde indicatoren.

Behoefte aan meer informatie?

Neem contact op voor een gesprek met één van onze specialisten!

Contact