OrganisatiebeheersingOrganisatiebeheersing
Organisatiebeheersing

Organisatiebeheersing

Verzeker maturiteit in uw organisatie, met grip op interne controle, informatieprocessen en risico’s

Grip op uw organisatie

Meer en meer bedrijven en organisaties maken werk van de uitbouw van hun interne controle of organisatiebeheersing. Organisatiebeheersing is het totaalplaatje aan processen en maatregelen om grip te krijgen op uw interne werking. Bij Pepperflow zien we de tendens dat afdelingen en departementen steeds meer autonomie krijgen, op voorwaarde dat ze over een adequaat en doeltreffend systeem van interne controle beschikken. Een regelmatige of zelfs permanente audit is dan van groot belang.

Ook in steeds meer regelgeving wordt het belang van organisatiebeheersing benadrukt. Voor Vlaamse Lokale Besturen is het zelfs een decretale verplichting geworden. In hun kielzog zien we voornamelijk NGO’s, non-profit, zorgbedrijven en universiteiten en hogescholen die organisatiebeheersing als tool inzetten om hun interne processen veiliger en gestroomlijnder te maken.

Screenshot maatregelen scherm

Plan van aanpak

Om te voldoen aan alle maatregelen en decreten op gebied van organisatiebeheersing, heeft u een krachtige en overzichtelijke tool nodig waarin u processen en doelstellingen, maar ook voortgang en verantwoordelijkheden in kunt opnemen. De gebruiksvriendelijke software van Pepperflow laat toe om zowel interne als externe auditeurs een doorlichting uit te voeren en een rapport op te stellen.

De module Organisatiebeheersing laat toe een maturiteitsmeting uit te voeren waarin risico’s en beheersmaatregelen worden gedefinieerd. Zo krijg je in uw organisatie een overzicht van reeds bestaande maatregelen, maar kan je ook in kaart brengen waar er nog zich nog hiaten bevinden.

Onze oplossing sluit bovendien naadloos aan bij andere modules (zoals die voor beleid en beheer, en projectmanagement). Op die manier kunt u rechtstreeks vanuit uw audit een plan van aanpak definiëren en concrete verbeteracties opzetten.

Van beheersing GDPR tot interne controle, alles verpakt in één module

Niet elk risico heeft een even grote impact. In Pepperflow kunt u de risico’s die u heeft gedefinieerd, indelen in een matrix naargelang hun impact. Om prioriteiten te bepalen is het immers belangrijk om de risico’s te wegen naargelang de kans dat een risico zich voordoet en de impact als het risico zich voordoet. De prioriteit in het plan van aanpak wordt voor u bepaald danzij de slimme berekening in Pepperflow.

 • Stel eenvoudig uw auditplan op met hierin alle processen en relevante wet- en regelgeving
 • Voer risicoanalyses uit binnen processen met bijbehorende beheersmaatregelen en lijncontroles
 • Voer geautomatiseerd verschillende soorten controles en steekproeven uit (Bijvoorbeeld systeemgerichte controles en gegevensgerichte controles)
 • Aan de hand van uw uitgevoerde controles en steekproeven kunnen scores en bedragen automatisch worden berekend
 • Met de module Interne Controle kunt u eenvoudig rapportages maken en een gedegen rechtmatigheidsverklaring afgeven!

Bij veel (financiële) processen spelen risico’s en fraudegevoeligheid een grote rol. Daarom brengt Pepperflow de financiële processen en het controleproces samen. Met goede interne controle overziet u deze processen en beheerst u de risico’s. Concrete en periodieke beleidsopvolging helpt u om op een gestroomlijnde manier te voldoen aan regelgeving en risico’s te beperken. Zo zet u een belangrijke stap naar organisatiebeheersing.

  • Op grond van de PDCA-methode altijd in controle: van het in kaart brengen van risico's, tot het uitvoeren van controles en het opvoeren van taken om gebreken aan te pakken 
  • Dek privacy voor uw gehele organisatie
  • Beheers bedrijfsrisico's en voorkom datalekken.
  • En meer!

  Vlaanderen heeft een gids opgesteld met doelstellingen rond organisatiebeheersing, risico’s en beheersmaatregelen die ondersteuning biedt om een degelijke organisatiebeheersing uit te bouwen. De 10 thema’s die hier naar voren zijn geschoven, zijn opgenomen in de module organisatiebeheersing van Pepperflow. U kunt die leidraad op maat aanpassen of uitbreiden, of eenvoudigweg kant-en-klaar van start gaan.

  Alles inzichtelijk, alles helder. Zo krijgt u grip op uw informatiebeveiliging!

  • Betrek uw team door informatie uit te vragen met slimme workflows
  • Volledige compliance over alle normenkaders
  • Maak voortgang visueel met aantrekkelijke dashboards
  • Beheers bedrijfsrisico's
  • En meer!
   

  Plan, Do, Check, Act

  Organisatiebeheersing raakt aan tal van mensen in uw organisatie. Een transparante, efficiënte methode om dit vorm mee te geven van start tot finish is hierbij onontbeerlijk. Bij Pepperflow zit de PDCA-methode dan ook in ons DNA. De PDCA-cyclus (plan, do, check, act) helpt organisaties bij het streven naar verbetering in processen, op cyclische wijze. Zijn alle doelstellingen bekend? Zijn de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen helder? Zijn alle risico’s in kaart gebracht? Worden alle acties cyclisch geëvalueerd? Door die vragen te beantwoorden kunt u gestructureerd werken, is voortgang monitoren gemakkelijker en worden problemen of verbeteringen snel zichtbaar. Met een integrale aanpak werkt u gericht van doelstelling naar uitvoering.