Organisatiebeheersing

Volg de uitvoering van verbeteracties op

 • Raadpleeg de actueelste stand van zaken in een persoonlijk dashboard
 • Rapporteer periodiek naar het managementteam en naar het politieke niveau
 • Stuur verbeteracties bij waar nodig

Organisatiebeheersing

FUNCTIONALITEITEN

Op maat voor uw organisatie

ORGANISATIEBEHEERSING

Het belang van een goede aanpak

Organisatiebeheersing is meer dan ooit belangrijk voor lokale besturen. Lokale besturen krijgen immers meer middelen en bevoegdheden, maar tegelijk wordt het toezicht afgebouwd. Dit brengt kansen en verantwoordelijkheden met zich mee. Lokale besturen moeten zich dus wapenen om hiermee om te gaan.  

Organisatiebeheersing helpt hen hierbij. Door opportuniteiten te benutten en risico’s te beperken, verhoogt immers de kans dat de dienstverlening tegemoet komt aan de verwachtingen van de burgers. Organisatiebeheersing draagt zo bij tot een sterk, doelgericht en nabij bestuur dat het vertrouwen van de burgers krijgt.    

Stel verbeteracties op

De verbeteracties worden vervolgens opgeladen in Pepperflow.

 • Stel minstens één medewerker verantwoordelijk per verbeteractie
 • Is er voldoende aandacht voor opvolging?

Volg de verbeteracties op

Elke verbeteractie kan in detail opgevolgd worden. Per actie kunnen één of meerdere medewerkers aangeduid worden. Voortgangsinformatie kan ingevoerd worden op basis van 3 indicatoren:

 • Stand van zaken
  Hoe verloopt de uitvoering van de verbeteractie?
 • Timing
  Wordt de planning gerespecteerd?
 • Kosten
  Blijven we binnen het vooropgestelde budget?

Rapporteer

Via het updateverzoek kan op geregelde tijdstippen een stand van zaken uitgevraagd worden. Vervolgens geeft een automatisch gegenereert rapport een actuele stand van zaken van de verbeteracties. 


  Behoefte aan meer informatie?

  Neem contact op voor een gesprek met één van onze specialisten!

  Contact