Een compleet geïntegreerd systeem, toegepast op uw organisatie

Een modulair platform, flexibel in te richten en op ieder moment uit te breiden met additionele functionaliteiten

 

Functionaliteiten

Statistieken en indicatoren

Verrijk rapporten met overzichtelijke statistieken, indicatoren en KPI’s voorzien van actuele informatie. In één oogopslag wordt relevante voortgangsinformatie visueel gepresenteerd. Deze informatie kan direct uit de applicatie of uit externe bronnen  (zoals Gemeente in cijfers) worden gehaald.

Lees meer over statistieken en indicatoren

Financiën

De koppeling met uw boekhoudsysteem maakt het mogelijk om financiële tabellen overzichtelijk en actueel in een rapport te plaatsen. Dit alles maakt knip- en plakwerk overbodig en zorgt ervoor dat informatie te allen tijde betrouwbaar is. Daarnaast kan in Pepperflow eenvoudig financiële voortgangsinformatie worden uitgevraagd. Tenslotte kunnen financiële overzichten in de budget-pagina eenvoudig worden opgesteld waarbij informatie tot op het laagste niveau beschikbaar is. 

Lees meer over de functionaliteit financiën

Capaciteit

Een belangrijk onderdeel van projectmatig werken is het grip houden op de beschikbare capaciteit en de tijdsspendering. Met deze functionaliteit krijgt u inzicht in de beschikbare capaciteit die ingezet kan worden voor projecten, zowel op individueel- als op teamniveau. De geplande capaciteit kan daarnaast worden afgezet tegen de geschreven tijd. De functionaliteit biedt uitgebreide mogelijkheden m.b.t. invoeren, goedkeuren en rapporteren van tijdgebonden informatie.

Beleidsportaal

Geef het bestuur en inwoners inzicht in de stand van zaken van grote projecten of gemeentelijke financiën via een interactieve online omgeving. Het publicatieplatform van Pepperflow draagt bij aan transparante beleidsverantwoording op een visueel aantrekkelijke manier.

Lees meer over het beleidsportaal

Raadsomgeving

Met de Raadsomgeving wordt het voor de gemeenteraad mogelijk om digitaal te interacteren met de administratie. Zowel het stellen van vragen, het ontvangen van de antwoorden als het maken van aantekeningen is mogelijk vanuit één centrale omgeving: het publicatieplatform van Pepperflow.

Lees meer over de Raadsomgeving

Single Sign-On

Single Sign-On maakt het mogelijk om via een eenmalige login toegang te krijgen tot meerdere applicaties binnen het bedrijfsnetwerk. Ook Pepperflow biedt deze mogelijkheid en verleent hiermee op een veilige en gebruiksvriendelijke manier toegang tot de applicatie.

Takenlijsten

De takenlijsten bieden gebruikers de mogelijkheid om activiteiten of projecten te vertalen naar concrete taken. Deze taken kunnen zowel per project als projectoverstijgend worden getoond. Elke taak kan o.a. worden voorzien van een omschrijving, stand van zaken en start- en einddatum. Door middel van notificaties kan een gebruiker automatisch worden geattendeerd op taken waarbij de einddatum nadert.

Budgetbeheer

Het budgetbeheer biedt de mogelijkheid aan verantwoordelijken om snel en simpel inzicht te krijgen in relevante budgetten, op het gewenste niveau. Kostenplaatsen, afdelingsbudgetten of programmabudgetten worden zo gemakkelijk inzichtelijk gemaakt. Kortom: een gepersonaliseerd overzicht, afgestemd op individuele informatiebehoeften.

Excelsynchronisatie

Vaak blijft Excel onmisbaar voor allerlei overzichten. De Excel-synchronisatie biedt de mogelijkheid om deze overzichten vanuit een gedeelde online map of applicatie automatisch te synchroniseren met Pepperflow en weer te geven in de rapporten.

Behoefte aan meer informatie?

Neem contact op voor een gesprek met één van onze specialisten!

Contact