Het beleidsportaal

Maak uw beleidsplannen en -rapporten inzichtelijk voor zowel interne als externe belanghebbenden.

Publicatieplatform (begrotingsapp)

FILM

Waarom een Beleidsportaal?

 

Aantrekkelijk en overzichtelijk

Afbeeldingen, grafieken en filmpjes maken de begroting levendig en aantrekkelijk en rekenen af met het oude imago van een dik en stoffig boekwerk. Uw documenten worden meer bekeken dan ooit! Door de eenvoudige navigatiestructuur kunt u de documenten van uw voorkeur snel doorlezen op zoek naar de informatie die er voor u toe doet.

Onbeperkt publiceren

Het publicatieplatform is geschikt om ál uw beleidsplannen te publiceren, maar kan ook gebruikt worden om inzicht te geven in de kwartaalrapporten, Sustainable Developent Goals, lokale projecten of andere beleids- of beheersrapporten. U bepaalt zelf welke documenten u presenteert aan uw inwoners en raad.

En… u betaalt een vaste lage prijs voor het platform, ongeacht het aantal publicaties dat u online wilt plaatsen.

Transparantie

Transparantie

Het beleidsportaal helpt gemeenten om, geautomatiseerd, zichtbaar te maken wat ze doen voor de inwoners. Met een eenvoudige overzichtspagina worden alle concrete maatregelen zichtbaar en diverse filters maken inzichtelijk welke maatregelen voor welke regio, doelgroep of thema worden uitgevoerd. Inwoners kunnen dus zo zien wat er bij hen in de buurt wordt gedaan. Zo wordt uw begroting een stuk relevanter voor uw inwoners!

NEEM EEN KIJKJE

Deze organisaties gingen u voor

Beleidsrapporten inzichtelijk voor diverse stakeholders

Het meerjarenplan is geen doel op zich maar het startpunt van de uitvoering. Het Beleidsportaal biedt transparantie en helpt de toezichthouder (de raad, schepenen etc.) om de uitvoering te bewaken.

Inwoners kunnen bovendien het meerjarenplan in stukjes tot zich nemen om sneller inzicht te krijgen in voor hun relevante onderwerpen. Eenvoudig klikken in plaats van bladeren door een dik boekwerk! 

Al uw beleidsrapporten op één platform

Met de module Beleids- en beheerscyclus van Pepperflow stelt u gemakkelijk en efficiënt boekwerken op, zoals het meerjarenplan of de jaarrekening. Vervolgens kunt u met één klik uw BBC-documenten digitaal publiceren.

Het beleidsportaal is bovendien geschikt voor meer dan alleen het meerjarenplan of de jaarrekening. Al uw (tussentijdse) rapportages zijn eenvoudig en in uw stijl te publiceren naar het beleidsportaal van uw lokaal bestuur!

Meer weten over het publicatieplatform? 

Neem dan contact op en we vertellen u graag over de mogelijkheden. 

Contact