Raadsomgeving

Communiceer en interacteer met de administratie.

Raadsomgeving Header

RAADSOMGEVING

Uw digitale democratie

De Beleids- en Beheerscyclus is een continu terugkerend proces waarin u uw strategie (her-)formuleert, concreet maakt en de uitvoering monitort. Hierover worden debatten gevoerd in besturen, raden en staten. De Pepperflow Raadsomgeving digitaliseert dit proces en maakt het interactief. Gemeente- of provincieraadsleden kunnen inloggen in het beleidsportaal en de beleidsrapportages op een eenvoudige manier tot zich nemen, bespreken, memo's plaatsen en vragen stellen. Uw organisatie kan deze discussie dan in Pepperflow zelf volgen en hierop reageren. Dit betekent meer structuur en heel veel tijdswinst.

De Pepperflow Raadsomgeving is geheel ontwikkeld in samenwerking met gemeenten en biedt een nieuwe, innovatieve richting om raadsleden meer bij de BBC te betrekken en de lokale democratie een digitale impuls te geven!

  Online publicatieplatform

  In Pepperflow stelt uw organisatie de beleidsrapporten op in de zogenaamde werkomgeving. Het online publicatieplatform (beleidsportaal) maakt het mogelijk deze documenten te publiceren op een digitale en interactieve manier. Het publicatieplatform is uiteraard 1:1 verbonden aan de werkomgeving waarin de documenten worden opgesteld. Dat biedt hele mooie kansen die we uiteraard ook benut hebben in het zogenaamde Raadsdashboard.

  Lezen en bespreken

  Gemeenteraadsleden of provincieraadsleden kunnen online de documenten lezen maar ook memo’s plaatsen bij tekstblokken, tabellen of grafieken, voor zichzelf als voorbereiding op de vergadering. Maar ze kunnen deze memo’s ook delen met bijvoorbeeld hun fractiegenoten. Zo kunnen zij onderling een zogenaamde ‘draad’ maken van een discussie. Precies op die plek (tekstblok, tabel of grafiek) waar de discussie over gaat.

  Vragen stellen

  De Raadsomgeving stelt gebruikers in staat om vragen te stellen die direct in een digitale workflow de organisatie in gaan en terechtkomen bij de betreffende verantwoordelijke. Dat levert heel veel tijdwinst op en komt de kwaliteit ten goede. Immers, de vragen zijn direct gekoppeld aan tekstblokken, tabellen of grafieken zodat het altijd direct duidelijk is waar de vraag over gaat en ontstaat er structuur.

  Alle memo's worden netjes gebundeld op een overzichtspagina voor raadsleden. Dit kan als centrale input dienen voor partijen om raadsvergaderingen voor te bereiden en gezamenlijk te bepalen welke technische vragen er gesteld gaan worden. De rapportagefunctie zorgt voor mogelijkheden om alle vragen (bijvoorbeeld van alle partijen gezamenlijk) te publiceren als PDF.

  Raadsomgeving


   

  Raadsoverzichten

  Naast de gebruikelijke beleidsrapporten, zoals het meerjarenplan, jaarrekening of de opvolgrapporten, is het mogelijk om alternatieve documenten te publiceren op het publicatieportaal. Hierbij kunt u denken aan bepaalde overzichten die relevant zijn voor de gemeenteraad. De agenda van de gemeenteraad, moties en amendementen, maar ook beloften en bespreekpunten kunnen opgenomen worden in de publicaties. Daardoor is het voor zowel de gemeenteraad en inwoners, als andere belanghebbenden mogelijk om de uitvoering hierop te monitoren.

  Behoefte aan meer informatie?

  Neem contact op voor een gesprek met één van onze specialisten!

  Contact